Scroll to top

Bemiddeling


Bemiddeling als wijze van geschillenbeslechting is een duurzaam alternatief voor de gerechtelijke procedure.

Kenmerkend voor bemiddelingen is dat er in eerste instantie geen rechter aan te pas komt. De partijen doen zelf de onderhandelingen en trachten samen tot een oplossing te komen.

De bemiddelaar, een neutrale en onafhankelijke derde partij, verleent bijstand gedurende het onderhandelingsproces.

 

Het voordeel van bemiddelingen is dat u het conflict in eigen handen neemt. Daarnaast blijft alles dat gezegd, geschreven of voortgebracht wordt tijdens de bemiddeling geheim. Ook is een bemiddeling vaak sneller, u bent niet verbonden aan de termijnen van de gerechtelijke procedure. Een bijkomend voordeel is dat bij bemiddelingen deze over het algemeen goedkoper zijn.

Juztiz advocaten treedt op als bemiddelaar in
burgerlijke- & handelszaken en in familiale zaken.