Scroll to top

Aansprakelijkheidrecht


“The greatest mistake a man can make is to be afraid of making one.” – Elbert Hubbard

Juztiz Advocaten staat u bij in aansprakelijkheidrecht. Wanneer u meent dat een derde of een contractant aansprakelijk is voor een begane fout of u hier zelf aansprakelijk voor gehouden wordt.

 

Om opgelopen buitencontractuele schade te kunnen verhalen moeten drie voorwaarden vervuld zijn.

01.

Schade

Er moet schade zijn. Zoals: fysieke, materiële of morele schade.

02.

Fout

De schade moet het gevolg zijn van een fout. Een fout is een overtreding van de wet of een gedraging die niet door een zorgvuldige persoon zou zijn gesteld.

03.

Causaal verband

Er moet bewezen worden dat de schade het gevolg is van de begane fout. Er moet tussen beide een oorzakkelijk verband bestaan. De fout moet noodzakelijk geweest zijn voor het optreden van de schade. Er zal met andere woorden dus geen oorzakelijk verband zijn als de schade zich toch nog had voorgedaan ook al was de fout niet gepleegd.

AANSPRAKELIJKHEIDRECHT

 

Inzake buitencontractuele aansprakelijkheid richt Juztiz Advocaten zich onder meer op aansprakelijkheid in het verkeer.

 

Voorbeelden van verkeersaansprakelijkheid:

  • Aansprakelijkheid voor schade voortgebracht door rijden onder invloed
  • Aansprakelijkheid voor onzorgvuldig rijgedrag
  • Aansprakelijkheid voor aanrijding voetganger

 

Juztiz Advocaten richt zich voor wat contractuele aansprakelijkheid betreft onder meer op de volgende sectoren:  aansprakelijkheid in verzekeringen, transportaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid voor professionele boekhouders, deurwaarders en advocaten,..

 

Voorbeelden van contractuele aansprakelijkheid:

  • Aansprakelijkheid voor de slechte uitvoering van een aannemingsovereenkomst
  • Aansprakelijkheid voor een tekortkoming aan de plicht het huurgeld te betalen
  • Aansprakelijkheid voor gebreken in een verkochte zaak