Scroll to top

Insolventierecht


“Capitalism without bankruptcy is like Christianity without hell.” – Daniel S. Loeb

De kans dat uw vennootschap ooit te maken krijgt met insolventierecht is groot: uw vennootschap of haar externe partners – leveranciers en klanten – kunnen te maken krijgen met financiële moeilijkheden.

 

Op dat ogenblik is het belangrijk tijdig de juiste maatregelen te nemen.

 

Komt uw vennootschap zelf in financiële ademnood, dan kan Juztiz Advocaten u helpen door haar te beschermen tegen haar schuldeisers d.m.v. een gerechtelijke reorganisatie. Dit is een procedure waarbij de Rechtbank de vennootschap een tijdelijke bescherming biedt tegen haar schuldeisers ten einde tijdens deze periode te trachten een akkoord te vinden met haar schuldeiser(s), dan wel uw onderneming over te dragen onder gerechtelijk gezag. Zijn de problemen nog niet al te groot en bekomt uw vennootschap akkoord van haar schuldeisers, kan zij er ook voor kiezen ermee op te houden middels een deficitaire vereffening.

Juztiz Advocaten kan in dat geval als professioneel vereffenaar optreden. Is het faillissement onafwendbaar, kan Juztiz Advocaten u als voormalig bestuurder/aandeelhouder bijstaan in uw contacten met de curator.

 

Is uw vennootschap zelf schuldeiser, dan is het belangrijk dat zij een betere bescherming geniet dan de andere schuldeisers van haar schuldenaar. Juztiz Advocaten kan u hierin adviseren.

 

Indien de schuldenaar van uw vennootschap zich in een procedure gerechtelijke reorganisatie bevindt of failliet is, zal Juztiz Advocaten nagaan wat uw rechten zijn en kan zij u bijstaan tijdens eventuele onderhandelingen.