Scroll to top

Rechtsdomeinen

Onze rechtsdomeinen

INVORDERINGEN

In incasso zoeken wij het evenwicht tussen de kosten verbonden aan het gerechtelijk invorderen van facturen en het risico op niet-betaling door uw schuldenaar in geval van een minnelijk traject.

Lees meer

INSOLVENTIERECHT

Wij begeleiden vennootschappen in moeilijkheden bij dreigende insolventie, onder meer door middel van de gerechtelijke reorganisatie.

Lees meer

VASTGOEDRECHT

Wij staan u bij tijdens de onderhandelingen bij vastgoeddeals en redigeren/reviseren uw aankoop-/verkoopovereenkomst, -beloftes en -aktes alsook woning- en handelshuurovereenkomsten.

Lees meer

AANSPRAKELIJKHEIDRECHT

Naast de contractuele aansprakelijkheid, staan wij onze cliënten ook bij in geschillen omtrent de buitencontractuele aansprakelijkheid.

Lees meer